Etiket: velayet avukatı

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Bazı durumlarda hükümlüllere ceza verilmesinin yanı sıra belirli hakları kullanmaktan da yoksun bırakılması söz konusu olur. Ancak söz konusu yasaklanmış hakların geri alınması mümkündür. Yasaklanmış hakların iadesi konusu 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu md. 13/A’da düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre belli şartların yerine getirilmesi durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi mümkündür. Bu […]

Ceza yargılamasında her şey delil midir?

Ceza Yargılamasında Her Şey Delil midir? Ceza yargılamasında hangi hususun delil olarak nitelendirilebileceği konusunda sınırlandırma delilin hukuka uygun elde edilmiş olması, akla, bilime ve mantığa uygun olmasından ibarettir. Bu sınırlar dâhilinde her şey delildir. Bu hususta; “Ceza muhakemesinde hangi hususun hangi delillerle ispat olunacağı konusunda bir sınırlama bulunmayıp, yargılamayı yapan hâkim hukuka uygun şekilde elde […]

BİR KANUN MADDESİ OLARAK İFFET

BİR KANUN MADDESİ OLARAK İFFET 1986 yılında Naciye isimli kadın dört kişi tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğradı.  Söz konusu davanın görüldüğü Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Naciye’nin fuhuşu kendisine meslek edindiği iddiası üzerine sanıkların cezasından 765 Sayılı Eski TCK md. 438 uyarınca indirime gidilmesi istendi. Bahsi geçen 765 Sayılı Eski TCK’nın 438.  maddesinde “Irza geçmek […]

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat Konusunda Yargıtay İçtihatı T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 12/02/2004 Esas                :  2004/514 Karar               : 2004/1519 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Dava, velayetin değiştirilmesine ilişkindir. Davanın davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekir. […]

Velayetin Anneden Babaya Geçmesi

Velayetin Anneden Babaya Geçmesi Konusunda Yargıtay İçtihatı – 9 T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 23/05/1997 Esas                :  1997/4348 Karar               : 1997/5802 Davacı velayetin değiştirilmesini istemektedir. Bu davanın davalının ikametgah mahkemesinde bakılması zorunludur (HUMK. nun 9/1.maddesi), (Yargıtay’ın 21.01.1994 tarihli ve 12551/549 sayılı kararı). Süresinde yetki itirazında bulunulduğuna göre (HUMK. nun 187/2, 195 maddesi) isteğin hadise […]

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi Konusunda Yargıtay İçtihatı -8 T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 04/04/2002 Esas                : 2002/3930 Karar               : 2002/4731 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Karar başlığında davacının soyadının Efesoy ve Atasoy yazılması doğru görülmemiştir. 2- Davaların celp edilen icra dosyasında kişisel ilişki […]

Boşanma Davası

Boşanma Davası ve Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı 7 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Karar Tarihi    : 07/06/2000 Esas                :  2000/2-927 Karar               : 2000/974 Dava: Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vize Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 23.3.1999 gün ve 1998/319 – 1999/49 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine; […]

Boşandığımda Velayeti Kim Alır ?

Boşandığımda Velayeti Kim Alır Konusunda Yargıtay İçtihatı – 6 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Karar Tarihi    : 16/03/2012 Esas                : 2011/2-884 Karar               : 2012/197 Dava: Taraflar arasındaki <velayetin değiştirilmesi> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.12.2009 gün ve 2008/1438 E., 2009/1630 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi […]

Velayet Anneye mi Verilir Babaya mı ?

Velayet Anneye mi Verilir Babaya mı Konusunda Yargıtay İçtihatı – 5 T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 30/10/2000 Esas:  2000/12847 Karar: 2000/13179 Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Karar: Medeni Kanunun 149. maddesinde ana veya babanın başkası ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi […]

Boşandığında Velayet Kimin Olur

Boşandığında Velayet Kimin Olur Hakkında Yargıtay İçtihatı – 3 T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 17/11/2009 Esas                :  2009/16416 Karar               : 2009/19929 Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden S. […]