Velayet Anneye mi Verilir Babaya mı ?

Velayet Anneye mi Verilir Babaya mı ?

Velayet Anneye mi Verilir Babaya mı Konusunda Yargıtay İçtihatı – 5

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 30/10/2000

Esas:  2000/12847

Karar: 2000/13179

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Medeni Kanunun 149. maddesinde ana veya babanın başkası ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi gibi çocuğun yaşayış ve gelişimine önemli etkiler yapacak gelişmeler halinde velayetin değiştirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Öte yandan boşanma halinde velayet kendisine bırakılmayan ana veya babanın çocuk ile şahsi münasebet kurması için gerekli görülen tedbirlerin alınması aynı kanun 148. maddesinde emredilmektedir. Bu hüküm çocuğun velayet verilmeyen ana yada babası ile şahsi ilişkinin hayati öneminin bir sonucudur. Bu önemin idraki içinde olmayan, haklı bir sebep yokken hakimin tayin ettiği zaman dilimi içinde çocuğun diğer tarafla ilişkisine engel olan ana yada babanın çocuğun yararına hareket etmediği açıktır.

Davalı hükümde görüşme günü olarak belirlenen 3.5.1997, 4.10.1997, 6.12.1997, 7.2.1998, 1.8.1998 Cumartesi günleri ile 1998 senenin Temmuz ayının 1. günü çocuğu alınabilecek yer olan adresinde hazır bulunmamış, hazır bulundurmamıştır. Boşanma ilamının kesinleşmesinden itibaren diğer görüşme günlerinde çocuğun ana ile görüştürüldüğü yönünde bir belge dosya arasında yoktur. Bu süre içinde bir kez 3.7.1997 tarihinde çocuğun icraen anneye verildiği, onda da çocuğun yanında bulunan kadın tarafından kaçırılmak istediği, zabıta yardımı ile hükmün icra edildiği anlaşılmaktadır. Davalının yarattığı bu sürtüşmeler çocuğun özellikle psikolojik gelişimine menfi etki yapan davranışlar olup tek başına velayetin değiştirilmesi sebebidir.

Sonuç: Hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 30.10.2000