Avukat & Arabulucu Işıl Kacar LLM.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.  Yüksek lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek lisans tezi “Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçları Bağlamında Kastın Tespiti” dir.

Avukatlık stajını İstanbul ilinde Av. Orhan Bakır Avukatlık Bürosu’nda tamamlamıştır. Sinerji Hukuk Yazılımları A.Ş.’ de çalışmıştır. Akabinde Egem Eğitim Kurumları’ nda üniversite öğrencilerine hukuk eğitimi vermiştir. Hali hazırda İzmir ilinde Avukat Arabulucu Işıl Kacar  avukatlık bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır.

Eğitim-Yükseklisans ve Tez

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010 yılı mezunudur.  Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Alanında tamamladı. “Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçu Bağlamında Kastın Tespiti” konusunda yüksek lisans tezi yazmıştır.  Bu tez çalışmasında uygulamada sık karşılaşılan ancak literatürde çok yer bulmamış, yargı içtihatları üzerinden değerlendirilen bir konu işlenmiştir. Söz konusu tez çalışmasına www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Yüksek lisans tezinin, kitaplaşma çalışmaları sürmektedir.

Avukat ve Arabulucu Işıl Kacar LLM., avukatlık stajını İstanbul ilinde tamamladı. Mesleği süresince Aile Hukuku,  Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku,  İş Hukuku, İdare Hukuku, Uluslar arası Taşıma ve Lojistik Hukuku, Sigorta Hukuku,  Gayrimenkul Hukuku alanlarında çalışmıştır. Halen bu alanlarda avukat, arabulucu ve eğitimci olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

Katıldığı Kurs Ve Seminerler

“Certificate Of Participation Igul” (2010), “Genç Hukukçular Kulübü Kariyer Günleri” (2010), “EGEM Eğitim Kurumlari Eğitimci Formasyon Eğitimi” (2014), “Yaratıcı Drama” (2016), “Diksiyon” (2016), Türkiye Barolar Birliği Ve Başkent Üniversitesi İşbirliğinde Temel Arabuluculuk Eğitimlerine (2018) katılmıştır.

Yeni HMK. Ve Uygulama Semineri (2012), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Getirdiği Yenilikler Semineri (2012), Yeni TTK. Uygulama Bakımından Önemli Hükümlerinin Değerlendirilmesi Semineri (2012), Yeni Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (2012), İzmir Barosu Enerji Hukuku Semineri (2016), İzmir Barosu Marka Hakları ve Haksız Rekabet Davaları (2016) , “Gümrük Mevzuatından Çıkan Hukuki Uyuşmazlıklar” (2016) seminerlerine, katılmıştır.

İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışması (2012), İzmir Barosu Çocuk Uzlaştırması Eğitimlerine İlişkin Çalıştay (2017)’a katılmıştır.

TBB ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde “UA Koruma Ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi” ile İzmir Barosu Göç Ve İltica Komisyonu tarafından düzenlenen “Adli Yardım Alanında Göç Ve İltica Hukuku” (2019) eğitimlerine katılmıştır.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezince Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu semineri (2014), Kadına Yönelik Şiddetin Görünmez Yüzü Semineri (2016), Hak Temelli Kamu Sosyal Yardımları Semineri (2018) ne katılmış halen İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinde görev yapmaktadır.