Etiket: boşandığında velayet kimin olur

Boşandığında Velayet Kimin Olur

Boşandığında Velayet Kimin Olur Hakkında Yargıtay İçtihatı – 3 T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 17/11/2009 Esas                :  2009/16416 Karar               : 2009/19929 Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden S. […]