Etiket: boşanma davası ve velayet

Boşanma Davası

Boşanma Davası ve Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı 7 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Karar Tarihi    : 07/06/2000 Esas                :  2000/2-927 Karar               : 2000/974 Dava: Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Vize Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 23.3.1999 gün ve 1998/319 – 1999/49 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine; […]