Etiket: memnu haklar içtihat

Memnu Hakların İadesi

Memnu Hakların İadesi Hakkında İçtihat Memnu hakların iadesi başvurusu akıbetinde haklarına kavuşanların memuriyete atanabileceklerine dair içtihatlar şu şekildedir. T.C. Danıştay 5.Dairesi 2001/1327 Esas 2001/4685 Karar: 03.12.2001 Tarih 657 sayılı Kanuna göre davacının aldığı ceza Devlet memurluğuna engel bir durum oluşturmakta ise de; memnu hakların geri verilmesi durumunda mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlikte, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle […]