Etiket: boşandığımda velayeti kim alır

Boşandığımda Velayeti Kim Alır ?

Boşandığımda Velayeti Kim Alır Konusunda Yargıtay İçtihatı – 6 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Karar Tarihi    : 16/03/2012 Esas                : 2011/2-884 Karar               : 2012/197 Dava: Taraflar arasındaki <velayetin değiştirilmesi> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.12.2009 gün ve 2008/1438 E., 2009/1630 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi […]