Etiket: velayet değişimi

Velayetin Anneden Babaya Geçmesi

Velayetin Anneden Babaya Geçmesi Konusunda Yargıtay İçtihatı – 9 T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi    : 23/05/1997 Esas                :  1997/4348 Karar               : 1997/5802 Davacı velayetin değiştirilmesini istemektedir. Bu davanın davalının ikametgah mahkemesinde bakılması zorunludur (HUMK. nun 9/1.maddesi), (Yargıtay’ın 21.01.1994 tarihli ve 12551/549 sayılı kararı). Süresinde yetki itirazında bulunulduğuna göre (HUMK. nun 187/2, 195 maddesi) isteğin hadise […]