Etiket: seks işçisi kanunu

Seks İşçisi Hakkında İçtihat

Seks İşçisi Hakkında İçtihat Eski Ceza kanunu 438. Maddesi Hakkında: 765 Sayılı Eski Türk Ceza Kanunu’nın 438.  maddesinde  “Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhuşu kendine meslek edinen bir kadın hakkında irtikâp olunmuş ise, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların üçte ikisine kadarı indirilir.” hükmünü içermekteydi. Yani hükümde açıkça aynı suçun seks işçisi olarak fuhuşu meslek edinmiş […]